Kontaktuppgifter

CEN­TRET FÖR LIVS­LÅNGT LÄ­RAN­DE VID ÅBO AKA­DE­MI

Kon­takt­upp­gif­ter till pla­ne­rar­na hit­tar du ef­ter kurs­ut­bu­det un­der re­spek­ti­ve äm­ne, och på äm­nes­si­dor­na på vå­ra webb­si­dor .

Kans­li­et i Åbo
Fa­briks­ga­tan 2 G, 20500 Åbo
Andrea Ba­si­li­er,  tfn (02) 215 4666
Ca­mil­la Lund­ström, tfn (02) 215 4276

e-post: opu@abo.fi el­ler for­namn.ef­ter­namn@abo.fi

Kans­li­et i Vasa
Strand­ga­tan 2, vå­ning B 7, 65100 Vasa
An­net­te Hart­vik, tfn (06) 324 7129
Christi­na Loo, tfn (06) 324 7128

e-post: opu@abo.fi el­ler for­namn.ef­ter­namn@abo.fi

Åbo Akademis bloggar

Till­gäng­lig­het

Mo­du­len för håll­bar­hets­frå­gor2021-202224.6.2021