Genusvetenskap

Genusvetenskap

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet
https://web.abo.fi/fc/an­mal­ningsdb/

NÄTKURS Ursäkta blodspåren, 5 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 21.9-15.11.2020
Lä­ra­re: FM Maria Nor­mann och MA Jas­mi­ne Ke­le­kay
An­mä­lan 17.8-16.9.2019

NÄTKURS Tidigt feministisk tänkande, 5 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 26.10-20.12.2020
Lä­ra­re: FD Kat­tis Hon­ka­nen
An­mä­lan 17.8-19.10.2020

NÄTKURS Introduktion till genusvetenskapen, 5 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 22.2-25.4.2021
Lä­ra­re: FM Pan­da Eriks­son
An­mä­lan 23.11.2020-15.2.2021

Pla­ne­ra­re Ka­ta­ri­na Hu­mi­na
ka­ta­ri­na.hu­mi­na@abo.fi, 02-215 4540

Kur­ser läs­året 2020-21hela lan­det28.5.2014