Allmän teologi

Allmän teologi

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet
https://sur­vey.abo.fi/lo­mak­ke­et/12691/lo­ma­ke.html

► Ar­ran­gör: CLL/öpp­na uni­ver­si­te­tet

GRUND­STU­DI­ER

NÄTKURS Kristendomens historia, 15 sp

Del 1 (klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken), 5 sp,
Del 2 (klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken), 5 sp,
Del 3 (klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken), 5 sp
Tid­punkt: 7.9.2020–17.1.2021
Lä­ra­re: TM Tove Hög­lund och TD An­ssi Ol­lilai­nen
An­mä­lan 17.8-31.8. 2020

NÄTKURS Reformationen, 10 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 14.9-20.12.2020
Lä­ra­re: TD An­ssi Ol­lilai­nen
An­mä­lan 17.8-7.9.2020

GRUND­STU­DI­ER

NÄTKURS Religioner och livssyner, 15 sp

Del 1 (klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken), 5 sp,
Del 2 (klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken), 5 sp,
Del 3 (klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken), 5 sp
Tid­punkt: 11.1-13.6.2021
Lä­ra­re: FD Tommy Ramstedt, FD So­fia Sjö och TM Lau­ra Hell­sten
An­mä­lan 23.11.2020-4.1.2021

NÄTKURS Teologisk perspektiv på krig och fred, 10 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: start 8.2.2021
Lä­ra­re: TM Nina Hag­lund
An­mä­lan 23.11.2020-1.2.2021

NÄTKURS Att studera teologi, 5 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 18.1-28.3.2021
Lä­ra­re: TD An­ssi Ol­lilai­nen
An­mä­lan 23.11.2020-11.1.2021

Pla­ne­ra­re Ka­ta­ri­na Hu­mi­na
ka­ta­ri­na.hu­mi­na@abo.fi, 02-215 4540

Kur­ser läs­året 2020-21hela lan­det28.5.2014