Pappersförädling

Hu­ru­da­na är fram­ti­dens pap­pers­pro­duk­ter? Finns det an­nan tryck­bar el­ekt­ro­nik som ut­veck­las vid pap­pers­för­äd­ling­en vid ÅA? Hur job­bar en fors­ka­re?

Med­ver­kan­de: FM Dimi­tar Val­ta­ka­ri

Forsk­ning­ens värld23.1.2015