Reglerteknik

Var be­hövs re­gler­tek­nik? Vad har re­gler­tek­nik att gö­ra med bi­lens fart­hål­la­re? Hur hjäl­per re­gler­tek­nik oss att ska­pa en håll­ba­ra­re fram­tid?

Med­ver­kan­de: DI Mika­el Mann­gård

Forsk­ning­ens värld23.1.2015