Fysik

Vad är or­ga­nis­ka sol­cel­ler? Hur skil­jer de sig från de sol­cel­ler som finns att kö­pa i dag? Vil­ken nyt­ta kan vi ha av dem på simst­ran­den?

Med­ver­kan­de: FM Simon San­dén

Forsk­ning­ens värld23.1.2015