Datavetenskap

Vad gör en da­ta­ve­ta­re? Var­för är det vik­tigt att vi för­står oss på hur da­ta­sys­tem fun­ge­rar? Vad är mjuk­va­ra och var hit­tar vi det? Hur kan vi lä­ra oss pro­gram­me­ring?

Med­ver­kan­de: FD Lin­da Man­ni­la

Forsk­ning­ens värld23.1.2015