Anläggnings- och systemteknik

Var finns op­ti­me­ring? Vad är nyt­tan med att op­ti­me­ra? Vad är pro­duk­tions­op­ti­me­ring och hur kan le­go­bi­lar hjäl­pa oss att för­stå det bätt­re?

Med­ver­kan­de: DI Mika­el Ny­berg

Forsk­ning­ens värld23.1.2015