Grupp 7. IT, rektorer

Rum Akademisalen

Den­na grupp kan föra grupp­dis­kus­sion här: https://to­daysme­et.com/Vi7ring7. Rum­met är öp­pet en må­nad.

Här finns även länk till ett ge­men­samt do­ku­ment för grup­pen om ni vill föra PM för dem som inte är med un­der da­gen.

Del­ta­ga­re
Mar­ga­re­ta Bast-Gull­berg, GiP
Simon Han­sell, GiP
Ben­ny Re­vahl, GiP/Ma­lax kom­mun
Mag­nus Sund­fors, KG
Thomas Öh­man, KG
Mar­ga­re­ta Ris­sa­nen, KRS
Ann-Marie Ahl­kul­la, KRS
Mika­el Snick­ars, NG
Jan­ne Ber­nas, NG / Dy­na­mo Net
Anne Le­vo­nen, VG Aftis
Pe­ter Ahl­ro­os, VG/Vasa stad
Andre­as Sund­stedt, VÖS (ordf)
Ulla Gran­fors ,VÖS
Nina Karls-Nyg­ård, VSG

Vi7 Sha­ring­s­e­mi­na­ri­umAca­de­mill 17.1.201510.12.2014