Grupp 1. Tyska, franska, spanska, finska

Rum F724

Den­na grupp kan föra grupp­dis­kus­sion här: https://to­daysme­et.com/Vi7ring1. Rum­met är öp­pet en må­nad.

Här finns även länk till ett ge­men­samt do­ku­ment för grup­pen. Grup­pen ut­ser sek­re­te­ra­re, som skri­ver en sam­man­fatt­ning av grupp­dis­kus­sio­nen i det­ta do­ku­ment.

Del­ta­ga­re:

Simo­né Berg­vik GiP
Jen­ny Lönn­blad GiP
Lena Här­tull KG
Carina Streng KG
Ter­ho Jal­ka­nen Kg
Carina Ös­ter­back-Rag­näs KRS
Ann-Catrin Teir­folk NG + KRS
Jen­ny Lind­berg NG
Maria Komsi NG
Ca­rita Orre VG
Åsa Löf VG
Maria Smeds VG
Jo­han­na Nyg­ård-San­de­lin VG + Aftis
Fri­da Crotts VÖS (ordf.)
Tina Hög­näs­backa VÖS
Hans Karls­son VÖS
Marc Blu­ment­hal VÖS
Mi­chael Frank VÖS
Kat­ja Gran­nas VSG
Mil­la Lind­berg VSG

stu­de­ran­de (fins­ka)
San­na Nyg­ård
Sara Ny­holm

(tys­ka)
Maria Var­jo­nen
Kristi­na Gran­stedt-Ke­to­la

Vi7 Sha­ring­s­e­mi­na­ri­umAca­de­mill 17.1.201510.12.2014