Kaffe och mat

Kaf­fe:

Kaf­fe och pi­rog ser­ve­ras i fo­a­jén 8:30

Kaf­fe och don­tis i fo­a­jén 13:45-14:00 (ta med kop­pen i aka­de­mi­sa­len)

Lunch:

ser­ve­ras kl. 12:00 – 12:45 i själv­be­tjä­nings­lin­jer­na i re­stau­rang Alex­ander i Aca­de­mill.

Meny:

Sal­lad

Mål­tids­dryck

Bröd bord

Broi­ler bröstschnit­sel / Grön­saks­bif­far

Kom­mu­ner­na bju­der sina lä­ra­re på mat och kaf­fe.

Stu­de­ran­de be­ta­lar för sin mat ( ta med stu­de­rande­kor­tet!) men bjuds på kaf­fe.

Vi7 Sha­ring­s­e­mi­na­ri­umAca­de­mill 17.1.201510.12.2014