Vår vision

RC vill vara den mest cen­tra­la mö­tes­plat­sen för lä­ra­re inom ma­te­ma­tik, na­tur­ve­ten­skap och tek­nik.

Vi vill

Läs­året 2015-201629.8.2014