Krispsykologi

Krispsykologi

Vi för­behål­ler oss rät­ten till änd­rin­gar gäl­lan­de pla­ne­ra­de närs­tu­die­kur­ser be­ro­en­de på lä­get med co­ro­na­pan­de­min.
Vid ev. änd­rin­gar med­de­las alla an­mäl­da per e-post.

► Ar­ran­gör: CLL/Öpp­na uni­ver­si­te­tet
Kur­sort: Vasa

GRUNDS­TU­DIER

NÄTKURS Massmedias roll vid kriser, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 17.9, 24.9, 1.10, 8.10.2020 (ob­li­ga­to­riskt del­ta­gan­de via Zoom)
Lä­ra­re: PD Klas Back­holm
An­mä­lan se­nast: 2.9.2020

NÄTKURS Introduktion till krispsykologi, 5 sp /Fullsatt!

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 23.10-13.12.2020, ob­li­ga­to­riskt del­ta­gan­de via Zoom: 23.10, 24.10, 19.11, 20.11
Lä­ra­re: fy­si­o­te­ra­peut, ar­be­tshand­le­da­re, krigs­fors­ka­re Lise-Lot­te Carls­son
An­mä­lan se­nast: 8.10.2020

NÄTKURS Chock, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 15.1-21.2.2021, ob­li­ga­to­riskt del­ta­gan­de via Zoom: 15.1, 16.1, 29.1, 30.1
Lä­ra­re: fy­si­o­te­ra­peut, ar­be­tshand­le­da­re, krigs­fors­ka­re Lise-Lot­te Carls­son
An­mä­lan se­nast: 5.1.2021

NÄTKURS PTSD/Långtidsverkningar, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 10.3-15.4.2021
Lä­ra­re: PsD Min­ja Wes­ter­lund
An­mä­lan se­nast: 3.3.2021

*Intervention, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 7-8.5, 21-22.5.2021
Lä­ra­re: FM Ann-Char­lot­te Kje­rulf
An­mä­lan se­nast: 30.4.2021

*Kur­sen ar­ran­ge­ras en­dast om närs­tu­dier kan ord­nas

► Ar­ran­gör: Pe­der­sö­re mi  

Introduktion till krispsykologi, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 6-7.11, 20-21.11.2020
Lä­ra­re: FM, kri­sar­be­ta­re Ann-Char­lot­te Kje­rulf

► Ar­ran­gör: Öpp­na högs­ko­lan vid Högs­ko­lan på Åland 

Massmedias roll vid kriser, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 11-13.9.2020
Lä­ra­re: PD Klas Back­holm

Introduktion till krispsykologi, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 30.10-1.11.2020
Lä­ra­re: ar­be­tshand­le­da­re Lise-Lot­te Carls­son

Chock, 5 sp 

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 12-14.2.2021
Lä­ra­re: fy­si­o­te­ra­peut, ar­be­tshand­le­da­re, krigs­fors­ka­re Lise-Lot­te Carls­son

Intervention, 5 sp /Annullerad!

Klic­ka här för att läsa mer om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken
Tid­punkt: 19-21.3.2021
Lä­ra­re: FM, kri­sar­be­ta­re Ann-Char­lot­te Kje­rulf

Pla­ne­ra­re Chris­ti­na Teir­folk
chris­ti­na.teir­folk@abo.fi, 06-324 7243

Psy­ko­lo­gia2020-202124.11.2020