Valbara poäng

NÄTKURS Organisationspsykologi, 5 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken

Tid­punkt: 14.9–25.10.2020
Lä­ra­re: PM Ja­ni­na Björk
An­mä­lan se­nast: 31.8.2020

NÄTKURS Arbetets roll och mening, 5 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken

Tid­punkt: 1.3-25.4.2021
Lä­ra­re: FD Mio Lind­man
An­mä­lan: se­nast den 22.2.2021

NÄTKURS Ledarskapsteorier, 5 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken

Tid­punkt: 14.1-26.2.2021, 14.1 val­fritt när­stu­die­till­fäl­le
Lä­ra­re: do­cent, PhD Jessi­ca Hem­berg
An­mä­lan se­nast: 30.12.2020

NÄTKURS Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken

Tid­punkt: 19.4-30.5.2021, 3.5 val­fritt när­stu­die­till­fäl­le
Lä­ra­re: HVM Carina Nord­man-Byska­ta
An­mä­lan se­nast: 4.4.2021

Le­dar­skap inom so­ci­al- och häl­so­vård2020-202116.6.2020