Grundmodul

NÄTKURS Introduktion till psykologi 10 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken

Tid­punkt: 16.9-9.12.2020
Lä­ra­re: Su­san­na Slama, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, psy­ko­te­ra­peut
Sis­ta an­mäl­nings­dag: 6.9 2020

NÄTKURS Offentlig budgetering, 5 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken

Tid­punkt: 14.9 – 1.11.2020
Lä­ra­re: PM Hå­kan Hem­berg
An­mä­lan se­nast den 4.9.2020

NÄTKURS Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken 

Tid­punkt: 11.1-28.3.2021
Lä­ra­re: : EM Tu­u­li Pel­to­nen
An­mä­lan se­nast: 28.12.2020

NÄTKURS Lagstiftning inom social- och hälsovård, 5 sp

Klicka här för att lä­sa mera om kur­sen i Stu­die­hand­bo­ken

Tid­punkt: 8.3-18.4.2021, 24.3 val­fritt när­stu­die­till­fäl­le
Lä­ra­re: HVM Carina Nord­man-Byska­ta
An­mä­lan se­nast: 21.2.2021

Le­dar­skap inom so­ci­al- och häl­so­vård2020-202116.6.2020